Bloeddruk

Als je last hebt van een hoge bloeddruk dan wordt vaak een zoutarm dieet aangeraden, aangezien zout vaak ik verband gebracht wordt met het ontstaan van hoge bloeddruk en hypertensie. Toch is het verband tussen hypertensie en zout minder evident dan gedacht. Een zoutarm dieet helpt voor een hoge bloeddruk maar andere dieetmaatregelen lijken effectiever om de hoge bloeddruk te verminderen. Welke maatregelen dit zijn leggen wij graag uit op deze pagina.

bloeddruk

Er zijn meerdere studies en onderzoeken gedaan naar het verband tussen zout en bloeddruk, een daling in bloeddruk is in bijna alle studies aangetoond. De vraag is nu alleen komt dit door lagere zoutinname of door het afvallen, want zoutvrij eten zorgt er vaak voor dat je gewicht verliest. Dit omdat de meeste ongezonde en calorierijke producten veel zout bevatten, deze worden vaak vervangen door natuurlijke producten met een laag zoutgehalte die vaak lager in calorieën zijn. De wijziging van de eetgewoonte en het gewichtsverlies zijn twee factoren die ook invloed kunnen hebben op de bloeddruk.

Zout en normale bloeddruk

De studies bij mensen met een normale bloeddruk hebben aangetoond dat een zoutarm dieet leidt tot een geringe daling van de bloeddruk, maar er bestaan grote individuele verschillen tijdens dit onderzoek. Hieruit kunnen we dus geen duidelijke conclusie trekken met betrekking tot de invloed van zout op onze gezondheid. Verder onderzoek heeft bewezen dat bij het grootste deel van de mensen zoutgebruik niet de oorzaak is van hypertensie. Het gaat slechts om 1 op de 5 á 10 mensen die wél gevoelig zijn voor zout en waarvan het lichaam ook daadwerkelijk reageert op een vermindering van de zoutinname. Deze mensen, ongeveer 10 á 20% van de bevolking, kan dus wel door een hoge zoutinname hypertensie ontwikkelen. Zoutgevoeligheid zou dus genetisch bepaald zijn. Wel zijn ouderen hypertensiepatiënten over het algemeen gevoeliger voor een bloeddrukstijging als gevolg van een te hoge zoutinname dan jongere patiënten.

Heeft een zoutarm dieet direct invloed op je bloeddruk? Niet altijd, dit is genetisch bepaald en afhankelijk van meerdere factoren.

Zout en hoge bloeddruk

Mensen die lijden aan hypertensie, oftewel hoge bloeddruk, hebben wel veel profijt van een zoutarm dieet. Bij ongeveer 50% van de mensen met een hoge bloeddruk zal een zoutarm dieet leiden tot een bloeddrukdaling. Letten op je zoutinname is dus wel zinvol als je lijdt aan hypertensie. Hoe hoger de bloeddruk, hoe effectiever een zoutarm dieet voor je is. Een streng zoutarm dieet bij zwangerschapshypertensie raden wij ten strengste af. Let op: Dit is gevaarlijk en echter uit den boze!
Heeft een zoutarm dieet effect bij een hoge bloeddruk? Zeker, van dit zoutarme dieet kan je veel profijt hebben!